ZWROTY

Zwroty są akceptowalne do 14 dni od zakupu. Koszt wysyłki pokrywa kupujący. Zwrot należy dokonać na adres:

Tomasz Baran

Gandhiego 7/34

91-012 Łódź